Dobre wieści dla Pijarów !

„Odcinek ul. Pijarów od Nakielskiej do szkoły  otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Przy tej części drogi dobudowane zostaną też chodniki. Na wysokości szkoły funkcjonować ma też parking. Na odcinku biegnącym na skarpie ulica będzie miała charakter pieszo-jezdni ze zjazdami i dojściami na teren posesji. Na nawierzchni zostanie zastosowana kostka betonowa. Realizacją zadania zainteresowane były 3 podmioty. Oszacowały one wartość prac na tej ulicy na kwoty od 2,5 do 3,0 mln zł. (…) Termin wykonania zadań wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Obecnie złożone oferty są weryfikowane i oceniane. O wyborze najkorzystniejszej oprócz ceny i gwarancji decydują też takie kryteria jak doświadczenie projektanta drogowego i  doświadczenie kierownika robót drogowych. ”

 

http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/ulice-pijarow-i-gawronia-czeka-przebudowa/