Ulica Nakielska

ULICA NAKIELSKA – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA I RADY OSIEDLA

Drodzy Mieszkańcy!

Mamy wakacje, dużo wolnego czasu a wiec dzisiaj proponujemy Państwu lekturę dotyczącą ulicy Nakielskiej.

Będzie dużo czytania ponieważ jest to podsumowanie ponad półrocznej pracy, zbierania informacji, spotkań i próby doprowadzenia do inwestycji polegającej na przebudowie naszej głównej arterii.

Zaczniemy od końca czyli od wspólnego stanowiska Stowarzyszenia i Rady Osiedla dotyczącego przebudowy ulicy Nakielskiej. Rozpoczynając temat ulicy Nakielskiej mieliśmy nakreśloną wizję tego co chcemy osiągnąć. Podczas spotkań z przedstawicielami różnych instytucji utwierdziliśmy się jeszcze bardziej w przekonaniu, że nasze postulaty to minimum tego co powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. W skrócie jest to:

  • zaprojektowanie przebudowy ulicy Nakielskiej na całej długości
  • uwzględnienie w projekcie parkingu przesiadkowego tzw. Park&Ride (parkuj i jedź dalej komunikacją miejską) przy ul. Plażowej
  • rozbudowę torowiska i budowę pętli tramwajowej przy ul. Plażowej
  • uwzględnienie w projekcie bus-pasa
  • podjęcie odpowiednich uchwał i wpisania zadania do Studium Transportowego i Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletniej Prognozy Finansowej, Budżetu Miasta na rok 2017 i kolejne.

Cały dokument dostępny jest tutaj. Warto zapoznać się również z pismem przedstawiającym szerzej problematykę Miedzynia i Prądów.

A teraz po kolei, chronologicznie przedstawiamy działania w sprawie naszej ulicy.