Konsultacje społeczne – Infrastruktura rowerowa na Nakielskiej wraz z rozbudową jezdni

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 506/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 września 2017 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców przed przystąpieniem do dalszych prac. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie miasta Bydgoszczy od 14 września do 6 listopada br. Zostaną one przeprowadzone w dwóch formach :
– karty konsultacyjnej (w wersji papierowej i elektronicznej) – w dniach 14-30 września
– spotkań z udziałem wnioskodawców i mieszkańców
Informacje o wszystkich konsultacjach i bieżących działaniach publikowane są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl
Serdecznie zapraszamy do przekazania miastu swojego głosu w tak ważnej sprawie dla wszystkich mieszkańców Miedzynia i Prądów!