Nasi radni

Agnieszka Bąk
Agnieszka Bąk
okręg wyborczy: Nr 1 – Okole, Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo
klub radnych: Platforma Obywatelska
Zasiada w Komisjach

 • Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • Kultury i Nauki

Bogdan Dzakanowski
Bogdan Dzakanowski
okręg wyborczy: Nr 1 – Okole, Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo
 
Zasiada w Komisjach

 • Rewizyjna
 • Gospodarki Przestrzennej
 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna
 • Budżetu i Polityki Finansowej

 

Andrzej Kaczmarek
Andrzej Kaczmarek (objecie mandatu – 31.12.2014r.)
okręg wyborczy: Nr 1 – Okole, Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo
klub radnych: Platforma Obywatelska
Zasiada w Komisjach

 • Edukacji – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna
 • Rewizyjna

 

Tomasz Rega
Tomasz Rega
okręg wyborczy: Nr 1 – Okole, Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Zasiada w Komisjach

 • Rewizyjna – Przewodniczący Komisji
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 
 

Szymon Róg
Szymon Róg
okręg wyborczy: Nr 1 – Okole, Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko, Piaski, Flisy, Smukała-Opławiec-Janowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
Zasiada w Komisjach

 • Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Kultury i Nauki
 • Samorządności i Statutowo-Organizacyjna
 • Budżetu i Polityki Finansowej