Rada Osiedla

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA WYBRANI NA KADENCJĘ 2016 – 2020:

Violetta Kowalska – Przewodnicząca Rady Osiedla

Grucki Kazimierz – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla; Komisja gospodarki przestrzennej

Wardowski Piotr – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla; Komisja ds. młodzieży, edukacji i sportu

Andrearczyk Zdzisława – Komisja gospodarki przestrzennej

Borowska Bernadeta – Komisja spraw społecznych

Bulanda Wojciech – Komisja gospodarki przestrzennej

Fijałkowska Anna – Komisja spraw społecznych

Gulbinowicz-Kotowska Aleksandra – Komisja ds. młodzieży, edukacji i sportu

Kamińska-Zielińska Elżbieta – Skarbnik; Komisja ds. młodzieży, edukacji i sportu

Kulpa Waldemar – Komisja gospodarki przestrzennej; Komisja spraw społecznych

Libera Maksymilian – Członek Zarządu; Komisja gospodarki przestrzennej

Simińska Zuzanna – Sekretarz; Komisja ds. młodzieży, edukacji i sportu

Smól Dariusz – Członek Zarządu; Komisja gospodarki przestrzennej

Sobieraj Eugeniusz – Komisja ds. młodzieży, edukacji i sportu

Walczak Renata – Komisja spraw społecznych