ULICA NAKIELSKA – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA I RADY OSIEDLA

Drodzy Mieszkańcy!

Mamy wakacje, dużo wolnego czasu a wiec dzisiaj proponujemy Państwu lekturę dotyczącą ulicy Nakielskiej.

Będzie dużo czytania ponieważ jest to podsumowanie ponad półrocznej pracy, zbierania informacji, spotkań i próby doprowadzenia do inwestycji polegającej na przebudowie naszej głównej arterii.

Zaczniemy od końca czyli od wspólnego stanowiska Stowarzyszenia i Rady Osiedla dotyczącego przebudowy ulicy Nakielskiej. Rozpoczynając temat ulicy Nakielskiej mieliśmy nakreśloną wizję tego co chcemy osiągnąć. Podczas spotkań z przedstawicielami różnych instytucji utwierdziliśmy się jeszcze bardziej w przekonaniu, że nasze postulaty to minimum tego co powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. W skrócie jest to:

  • zaprojektowanie przebudowy ulicy Nakielskiej na całej długości
  • uwzględnienie w projekcie parkingu przesiadkowego tzw. Park&Ride (parkuj i jedź dalej komunikacją miejską) przy ul. Plażowej
  • rozbudowę torowiska i budowę pętli tramwajowej przy ul. Plażowej
  • uwzględnienie w projekcie bus-pasa
  • podjęcie odpowiednich uchwał i wpisania zadania do Studium Transportowego i Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletniej Prognozy Finansowej, Budżetu Miasta na rok 2017 i kolejne.

Cały dokument dostępny jest tutaj. Warto zapoznać się również z pismem przedstawiającym szerzej problematykę Miedzynia i Prądów.

A teraz po kolei, chronologicznie przedstawiamy działania w sprawie naszej ulicy.

Rok 2014

W 2014 roku, wystosowaliśmy do prezydenta Rafała Bruskiego kilka pytań dotyczących infrastruktury, komunikacji, basenu – pytania i odpowiedzi.

Odpowiedź dotycząca ulicy Nakielskiej (na tym się dzisiaj koncentrujemy), była na wyraz optymistyczna.

Projekt, zezwolenia, decyzje miały zapaść w tym roku z zakończenie budowy w 2017!
Dzisiaj już wiemy, że to nie nastąpi i, że były to puste przedwyborcze obietnice. Za 2 lata kolejne wybory i już jesteśmy ciekawi co też ciekawego usłyszymy. Okazuje się, że można powiedzieć, ba napisać wszystko, a i tak tego nie zrealizować.

Wybiegniemy tutaj trochę do przodu. Na chwilę obecną jest deklaracja wykonania koncepcji przebudowy Nakielskiej od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej z realizacją zadania po ukończeniu ul. Grunwaldzkiej, a więc na ok. 3 lata czyli rozpoczęcie prac najwcześniej w 2019 roku.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w budżecie miasta na rok 2015 przesunięty następnie na 2016 istnieje zapis o wykonaniu projektu na cały (!) odcinek Nakielskiej czyli od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej. I tego się jako mieszkańcy domagamy – projektu i przebudowy całej ulicy.

Rok 2015

Ten rok upłynął nam w działaniach zmierzających do budowy ulic gruntowych. Nasza inicjatywa zakończyła się sukcesem bowiem po 5 latach, w których to Miasto zrezygnowało z budowy ulic, Rada Miasta podjęła uchwałę o przeznaczeniu 17 mln rocznie na ten cel.

Przez cały 2015 rok czekaliśmy cierpliwie na konkretne działania w sprawie ulicy Nakielskiej. Mieliśmy w końcu pisemną deklarację i konkretne daty.

W grudniu 2015r. wiedząc już, że nikt nie kiwnął palcem w bucie w tym temacie, zorganizowaliśmy wspólnie z Radą Osiedla Wilczak – Jary, mikołajkowy happening na rogu Bronikowskiego i Nakielskiej pt. Nakielska do przebudowy.

Celem tej spokojnej, wesołej akcji było przypomnienie, że mieszkańcy umieją czytać ze zrozumieniem (powyżej wspomniana obietnica) i, że pilnujemy naszych spraw. Ponieważ zawsze podpieramy się merytorycznymi argumentami dlatego też złożyliśmy petycję.
Dokument, który zgodnie z ustawą o petycjach, powinien znaleźć się na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Powinien ale się nie znalazł!

Wkrótce otrzymaliśmy odpowiedź z Ratusza.

Rok 2016

Od stycznia 2016r., przeprowadziliśmy cykl spotkań m.in.z ZDMiKP, Miejską Pracownią Urbanistyczną. Interesujące i odkrywcze okazały się spotkania z naukowcami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, którzy przygotowywali wówczas Studium Transportowe dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Co bardzo ciekawe, pojęcia o tym powstającym dokumencie nie mieli Radni Miasta Bydgoszczy!

Nakielska, wg tego dokumentu, jest mało znaczącą uliczką i jej przebudowa możliwa jest w latach 2020 – 2030!!! Nie jest to jednak priorytet. Tak w wielkim skrócie można podsumować Studium.

W maju 2016 r., wspólnie z Masą Krytyczną, Radą Osiedla Miedzyń – Prądy, Radą Osiedla Wilczak – Jary, zorganizowaliśmy przejazd rowerowy wzdłuż całej Nakielskiej i liczebnie był to jeden z najlepszych wyników frekwencyjnych.

Również w maju i ponownie w czerwcu spotkaliśmy się z prezydentem Mirosławem Kozłowiczem, gdzie poruszaliśmy różne „nasze” tematy ale wiodącym był temat przebudowy ulicy Nakielskiej.

Po drodze tych wydarzeń wysyłaliśmy do Ratusza pisma z rzeczowymi argumentami.
Jaki jest efekt naszego działania?

W sierpniu tego roku, ZDMiKP ma rozpocząć przygotowanie koncepcji na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej. Budowa tego odcinka powinna się rozpocząć … po przebudowie ul Grunwaldzkiej czyli za minimum 3 lata. Porównując deklarację prezydenta Bruskiego z listopada 2014 oraz aktualną jasno widać, że ktoś się „pomylił” o 3-4 lata.

Prezentujemy dokument zapowiadający te działania.

I cóż można powiedzieć? Sukces? W naszej opinii jest to mały krok. Twardo stoimy na stanowisku, że projekt powinien dotyczyć CAŁEJ ULICY NAKIELSKIEJ, a jej budowa, ze względów organizacyjno – logistycznych może zostać podzielona na 2 etapy:

I etap Bronikowskiego-Łochowska,
II etap Bronikowskiego-Rondo Grunwaldzkiej.

Jedynie kompleksowa przebudowa całej ulicy zagwarantuje nam przejezdność oraz stworzy warunki do dalszego rozwoju naszej dzielnicy.
Jeśli zadowolimy się zapowiedziami stworzenia projektu tylko na I etap i przebudowy w roku 2019 lub 2020 to, w naszej opinii, po pierwszym zadowoleniu mieszkańców z faktu powstania nowej inwestycji, nastąpi szybko rozczarowanie ponieważ problem z przejezdnością nie zostanie rozwiązany i nadal będziemy stali w korkach wiele lat. Nie ruszona zostanie przebudowa wiaduktu, a światła przy Bronikowskiego i Nasypowej nadal będą wielkimi hamulcowymi.

Dotarliśmy do końca pierwszego tomu tej opowieści. Ile jeszcze przed nami rozdziałów, ile kolejnych tomów? Życzylibyśmy sobie jak najmniej.

Trudno nam nie oprzeć się wrażeniu, że brakuje w Ratuszu całościowej koncepcji na rozwój tej części Bydgoszczy a zapowiedź przebudowy fragmentu ulicy jest niestety na „odczep się”, „coś zrobimy”.

Jest jeszcze jednak trochę czasu aby Miasto pokazało, że rzeczywiście i poważnie traktuje mieszkających tutaj Bydgoszczan.